Tenlasteneming (bijlage 32)

Informatie over de tenlasteneming voor studenten.

 1. Laatst bijgewerkt op

Als een garant verbindt u zich ertoe, ten opzichte van de ten laste genomen onderdaan van een derde land, de Belgische Staat en ieder bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voor de duur van het geplande verblijf, de kosten van de gezondheidszorgen, de huisvesting, de studies en de repatriëring van de ten laste genomen onderdaan van een derde land ten laste te nemen.

Gelieve onderstaande procedure aandachtig door te lezen:

Voorwaarden om garant te kunnen zijn

 1. De garant moet een natuurlijke persoon van tenminste 18 jaar oud zijn of ontvoogd zijn.
 2. De garant moet:
  • de Belgische nationaliteit bezitten, of 
  • een burger van de Europese Unie zijn die een verblijfsrecht van meer dan drie maanden in België of een andere lidstaat van de Europese Unie heeft, of 
  • een onderdaan van een derde land zijn die toegelaten of gemachtigd is om voor onbepaalde duur in België of een andere lidstaat van de Europese Unie te verblijven, of 
  • een familielid tot in de derde graad van de onderdaan van een derde land die ten laste wordt genomen zijn.
 3. De garant moet beschikken over regelmatige en voldoende bestaansmiddelen voor zichzelf, voor elke persoon die te zijnen laste is en voor elke onderdaan van een derde land die ten laste genomen wordt.

  Voor het academiejaar is dit een nettobedrag van minimum 2.048,53 euro netto/maand + 803,00 euro netto/maand per student. In totaal moet de garant voor het sponsoren van één student minstens beschikken over 2.851,53 euro netto/maand.

Procedure

Om te oordelen of u aan de voorwaarden voor de tenlasteneming voldoet, gelieve onderstaande documenten per mail op te sturen naar copenhagen@diplobel.fed.be. Gelieve in het onderwerp ‘PEC + Achternaam, Voornaam’ aan te geven.

 1. Een kopie van uw loonfiches van de afgelopen 3 maanden.
 2. Een kopie van uw werkcontract.
 3. Een kopie van uw paspoort.
 4. Een kopie van uw Deense verblijfskaart (indien van toepassing).
 5. Een kopie van het paspoort van de student.
 6. Een kopie van het inschrijvingsbewijs.
  • Als de bijlage 32 betrekking heeft op een student die na zijn studies werk wil zoeken, gelieve dan een kopie van behalen van de studies toe te voegen (attest van slagen, kopie van de puntenlijst, diploma, …).

De behandeling van uw aanvraag voor tenlasteneming kan tot 4 weken duren. De behandelingstermijn is afhankelijk van de periode in het jaar. Elke aanvraag wordt behandeld in de volgorde dat wij ze ontvangen hebben. Het is niet nodig om binnen deze behandelingstermijn opnieuw te mailen of bellen.

U ontvangt de beoordeling (positief of negatief) van uw aanvraag via mail. Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag u een afspraak boeken om de bijlage 32 persoonlijk op het consulaat-generaal in Kopenhagen te ondertekenen.

Afspraak

Breng volgende documenten mee naar uw afspraak:

 1. De bijlage 32, ingevuld maar nog niet ondertekend en gedateerd.
  • Een link naar de bijlage 32 is beschikbaar in de bevestigingsemail of op de website van de Dienst Vreemdelingzaken.
  • Gelieve de bijlage af te printen op 1 pagina (dus niet recto-verso) zodat de handtekening zichtbaar is op de voorpagina.
 2. Uw origineel paspoort.
 3. Uw originele Deense residentiekaart (indien van toepassing)
 4. Bankkaart voor de betaling van 160 DKK, de kost voor de legalisatie van een document.

Als u deze documenten niet bij heeft op de afspraak, zal de bijlage 32 op dat moment niet ondertekend kunnen worden en moet u een nieuwe afspraak maken.

Afspraken gemaakt zonder voorafgaande toestemming worden automatisch geannuleerd.

Ontvangst van gelegaliseerde bijlage 32

De gesigneerde, gedateerde en gelegaliseerde bijlage 32 ontvangt u via email binnen een termijn van twee weken na uw afspraak.