Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen
Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.


De Ambassade in Copenhagen levert geen visa af. Visumaanvragen vanuit de Noordse landen worden door onze collega's in Helsinki, Finland, behandeld. Voor meer informatie, kan u terecht op de website van de Ambassade in Helsinki

Lees meer op de website van de FOD Buitenlandse Zaken